KVKK AYDINLATMA METNİ

Tempo Hotels (İzmir Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İzmir Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş (Bundan sonra “Tempo Hotels” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

a) Veri Sorumlusu

 

İzmir Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş olarak (Bundan sonra “Tempo Hotels” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

b) İşlenen Kişisel Veriler

 

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
● Kimlik: Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
● İletişim: Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi
(KEP), Telefon no v.b.
● Özlük: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
● Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler
v.b.
● Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
● Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera
kayıtları v.b.
● İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
● Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
● Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
● Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
● Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
● Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler,
Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.
 
 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz,

KİMLİK – İLETİŞİM – ÖZLÜK – HUKUKİ İŞLEM – MÜŞTERİ İŞLEM    

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
● Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
● Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
● Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
● Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
● Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
● Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
● İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
● Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
● Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
● Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
● Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
● Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
● Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
● Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
● Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Talep / Şikayetlerin Takibi
● Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
● Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Ücret Politikasının Yürütülmesi
● Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
● Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
● Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
● Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
● Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi    

 

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ    

 

● Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ    

 

● Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
● Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
● Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

RİSK YÖNETİMİ

 

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
● İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

MESLEKİ DENEYİM

 

● Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
● Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
● Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Ücret Politikasının Yürütülmesi
● Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
● Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR

 

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
● Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
● Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
● Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
● Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

SAĞLIK BİLGİLERİ

 

● Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
● Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
● Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
● İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Ücret Politikasının Yürütülmesi
● Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
● Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
● Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

● Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
● Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
● Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
● İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
● Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.
Kişisel verileriniz, Tempo Hotels hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri
bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

 

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

● İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
● Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe
işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
● İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla,
gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
● Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
● Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
● Şirket hissedarlarıyla paylaşılabilecektir.
 
 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

● İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
● Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer
ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.


 

f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu ’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

● “Mustafa Kemal Sahil Bulvarı No 2 Narlıdere – İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
● izmirturizm@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden.
● Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
● Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@tempohotels.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


 

g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Tempo Hotels, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

 

 

h) Değişiklik ve Güncellemeler

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Tempo Hotels kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir
 

 

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.tempohotels.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinden ulaşılabilecektir.